หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคระนอง อ.เมือง จ.ระนอง น.ส.รัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์   085-2471957
2 สนามกีฬาจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง  
3 สนามภูเขาหญ้า อ.เมือง จ.ระนอง นางจิรวรรณ วิเศษดอนหวาย   081-3705883
4 เทศบาลเมืองบางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง  
5 โรงเรียนกระบุรีวิทยา อ.กระบุรี จ.ระนอง นายชำนาญ นวลคล้าย   081-8955409
6 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง นายวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน   083-5910819
7 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง จ.ระนอง นางนิภัสกร ฟองฟุ้ง   086-5962916
8 โรงเรียนสตรีระนอง อ.เมือง จ.ระนอง นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา 9.973646, 98.636370 089-9099200
9 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง นายณัฏฐวัฒน์ คลายทุกข์   085-0688899

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]