หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามภูเขาหญ้า ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 23 ธ.ค. 2559 9.00 - 12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามภูเขาหญ้า ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม 21 ธ.ค. 2559 9.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ก ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ก ชั้น 2 ห้อง คุณภาพ 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง เรียน 21 ธ.ค. 2559 09.00-15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง เรียน 22 ธ.ค. 2559 09.00-15.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เวทีใต้อาคาร ก 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ เวทีใต้อาคาร ก 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]