หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 1 โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 1 โรงอาหาร 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 2 ห้องเพชรพิชัย 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 2 ห้องเพชรพิชัย 22 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 3 โรงฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 21 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 3 เวทีกลางแจ้ง 23 ธ.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 1 โรงอาหาร 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 2 ห้องเพชรพิชัย 23 ธ.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 3 โรงฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 22 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เวที 3 โรงฝึกงาน ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 22 ธ.ค. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]