หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดระนอง
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 436 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 428 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 436 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 428 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 437 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 426 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 437 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 426 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 422 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง IP1 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 423 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง IP2 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 432 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง IP3 IP4 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 432 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว IP3 , IP4 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 435 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 427 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 435 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 427 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 433 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 424 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 434 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 425 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง IP5 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวเรือนชมพู ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง To Be No.1 21 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป พื้นที่ว่างบริเวณหน้าห้อง ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง IP5 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวเรือนชมพู ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง To Be No.1 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป พื้นที่ว่างบริเวณหน้าห้อง ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 433 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 424 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 434 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง 425 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 423 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง IP2 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ห้อง 422 22 ธ.ค. 2559 09.00 น.เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง IP1 ลงทะเบียนแข่งขันเวลา 08.00 น. ณ อาคาร 4


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]