หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2559 09.30-11.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อาคาร 4 ห้อง ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 58 ปี สวีวิทย์ ชั้น ชั้น 4 ห้อง 542 29 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 58 ปี สวีวิทย์ ชั้น 4 ห้อง 543 29 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ ชั้น 4 29 ก.ย. 2559 09.00-15.30
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ ชั้น 4 29 ก.ย. 2559 09.00-15.30
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ ชั้น 4 29 ก.ย. 2559 09.00-15.30
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 40 ปีสวีวิทย์ ชั้น 4 29 ก.ย. 2559 09.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]