หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา 40ปีสวีวิทยา/ห้องโสต2/กระบวนการวิทย์-ชั้น2อาคาร4ชั้น ชั้น 2 ห้อง 421-423 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร40ปีสวิทย์/ห้องโสต2/กระบวนการวิทย์-ตึก4ชั้น ชั้น 2 ห้อง 421-423 29 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปีสวีวิทย์/อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 431-433 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปี สวีวิทย์/อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 431-433 29 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปีสวีวิทย์/อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 436-438 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ตึึก 40 ปี สวีวิทย์ / อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 436-438 29 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ใต้อาคารใหม่ โรงเรียนอนุบาลสวี 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น. ใช้สถานแข่งขันที่โรงเรียนอนุบาลสวี
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ใต้อาคารใหม่ โรงเรียนอนุบาลสวี 29 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปีสวีวิทยา (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 426 - 428 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา ตึก 40 ปีสวีวิทยา (อาคาร 4) ชั้น 2 ห้อง 426 -428 29 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านสวีวิทยา หอประชุม 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนด่านสวีวิทยา หอประชุม 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนด่านสวีวิทยา สนามฟุตบอล 30 ก.ย. 2559 08.30 - 16.30 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]