หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง เลขคณิต 29 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารตะโก ห้อง พีชคณิต 29 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารตะโก ห้อง สมุด 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารตะโก ห้อง สมุด 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง โสตทัศนศึกษา 29 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง โสตทัศนศึกษา 29 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา หอประชุมอรุโณทัย 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา หอประชุมอรุโณทัย 29 ก.ย. 2559 13.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 11.00-12.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง โสตทัศนศึกษา 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง ลิลิตพระลอ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารทุ่งตะไคร ห้อง ประวัติศาสตร์ 29 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ห้อง เศรษฐศาสตร์ 29 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อาคารตะโก ห้อง สมุด 29 ก.ย. 2559 09.00-16.00 กำหนดเวลารายงานตัว 07.00-08.30 เรียงลำดับที่ตามการจับฉลาก กรรมการตัดสินการประกวดนำสำเนาบัตรประชาชนและลงนามรับรอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]