หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 301 29 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 301 29 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 302 29 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 302 29 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 303 29 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 303 29 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 304 29 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 304 29 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 304 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 303 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ห้อง 303 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา หน้าอาคาร 2 ห้อง 203 - 204 30 ก.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา หน้าอาคาร 2 ห้อง 203 - 204 30 ก.ย. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]