หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ก.ย. 2559 09.00-10.00
-
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ก.ย. 2559 10.00-11.00
-
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ก.ย. 2559 10.00-10.30
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ก.ย. 2559 10.30-11.00
-
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 309 29 ก.ย. 2559 10.00-10.30
-
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ก.ย. 2559 11.00-12.00
-
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ก.ย. 2559 13-00-14-00
-
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ก.ย. 2559 11.00-11.30
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ก.ย. 2559 11-30-12.00
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 309 29 ก.ย. 2559 10.30-11.00
-
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ก.ย. 2559 15.00-16-00
-
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ก.ย. 2559 13.30-14.00
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 309 29 ก.ย. 2559 13-00-13.30
-
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ก.ย. 2559 14.00-15.00
-
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 29 ก.ย. 2559 13-00-13.30
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 309 29 ก.ย. 2559 11.00-11.30
-
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธเนตร เล็กวารี ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรียาภัย LineID : computerok
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]