เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
        .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ชุมพร เขต 1 -----------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 6-12 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ และแก้ไข เพิ่มเติม นักเรียน/ครู  =>  13-14 กันยายน 2559
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 15 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 29-30  กันยายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

--------------------------------- ระดับภาค ----------------------------
ระดับภาคใต้
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       9-16 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ  23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค           8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559
-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.