หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวีวิทยา และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา โรงฝึกงาน ห้อง โรงฝึกงาน 29 ก.ย. 2559 08.30-11.30 สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 30 ก.ย. 2559 08.30-11.30 สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 29 ก.ย. 2559 08.30-11.30 สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 30 ก.ย. 2559 08.30-11.30 สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา อาคารโดม 29 ก.ย. 2559 08.30-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา อาคารโดม 29 ก.ย. 2559 13.00-16.30
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา หน้าอาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 29 ก.ย. 2559 08.30-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา หน้าอาคารฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 29 ก.ย. 2559 08.30-12.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวีวิทยา
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสวีวิทยา นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน โทร.083-5080054 IDLine : ultramannuy
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]