หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 122 102 86.44% 8 6.78% 2 1.69% 6 5.08% 118
2 โรงเรียนสวีวิทยา 133 86 71.07% 26 21.49% 6 4.96% 3 2.48% 121
3 โรงเรียนละแมวิทยา 102 61 63.54% 20 20.83% 10 10.42% 5 5.21% 96
4 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 68 35 60.34% 19 32.76% 2 3.45% 2 3.45% 58
5 โรงเรียนเมืองหลังสวน 65 35 55.56% 15 23.81% 4 6.35% 9 14.29% 63
6 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 58 20 40.82% 15 30.61% 9 18.37% 5 10.2% 49
7 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 41 20 55.56% 7 19.44% 5 13.89% 4 11.11% 36
8 โรงเรียนครนพิทยาคม 30 12 42.86% 9 32.14% 1 3.57% 6 21.43% 28
9 โรงเรียนนาสักวิทยา 26 12 48% 8 32% 0 0% 5 20% 25
10 โรงเรียนชลธารวิทยา 17 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
11 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 30 8 29.63% 9 33.33% 8 29.63% 2 7.41% 27
12 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 17 7 41.18% 6 35.29% 1 5.88% 3 17.65% 17
13 โรงเรียนด่านสวีวิทยา 24 6 28.57% 7 33.33% 5 23.81% 3 14.29% 21
14 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 22 4 25% 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสวีวิทยา นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน โทร.083-5080054 IDLine : ultramannuy
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]