หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนครนพิทยาคม 30 49 36
2 003 โรงเรียนชลธารวิทยา 17 42 29
3 004 โรงเรียนด่านสวีวิทยา 24 39 29
4 005 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 68 159 98
5 007 โรงเรียนนาสักวิทยา 26 41 35
6 009 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 30 59 41
7 010 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 41 99 49
8 013 โรงเรียนละแมวิทยา 102 246 157
9 015 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 122 388 205
10 016 โรงเรียนสวีวิทยา 133 366 208
11 001 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 58 94 76
12 012 โรงเรียนเมืองหลังสวน 65 198 112
13 011 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 17 33 21
14 014 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 22 50 37
15 017 โรงเรียนอุดมวิทยากร (วัดโตนด) 0 0 0
16 008 โรงเรียนบ้านทับวัง 0 0 0
17 006 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 0 0 0
รวม 755 1863 1133
2996

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสวีวิทยา นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน โทร.083-5080054 IDLine : ultramannuy
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]