เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
---------------- ระดับเขตพื้นที่ ชุมพร เขต 2 -------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 6 – 12 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ ครู นักเรียน และแก้ไข => 13 - 14 กันยายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 15 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 29 - 30 กันยายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

 

วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.