แจ้งเลขาศูนย์ภาษาต่างประเทศ และ ทัศนศิลป์
แจ้งเลขาศูนย์ทุกศูนย์ภาษาต่างประเทศ และทัศนศิลป์ ขอให้ลงตารางการแข่งขันในเขต 2 ด้วยคะ
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 17:26 น.