พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
เรียนให้ทราบทุกโรงเรียนสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอนได้จนถึงวันแข่งขัน
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 15:43 น.