หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์1 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เต้นท์ 2 หลัง
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์1 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์1 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เต้นท์ 2 หลัง
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์1 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์2 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เต้นท์ 2 หลัง
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์2 6 ต.ค. 2559 09.00- 12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์3 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เต้นท์ 2 หลัง
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์3 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์2 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เต้นท์ 2 หลัง
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์2 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์3 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เต้นท์ 2 หลัง
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์3 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์4 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เต้นท์ 2 หลัง
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์4 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์4 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เต้นท์ 2 หลัง
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์4 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์5 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เต้นท์ 1 หลัง
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เต้นท์5 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เต้นท์ 1 หลัง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]