หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 2 ห้อง โสตฯ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 2 ห้อง โสตฯ 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 โครงงานทุกประเภทให้ส่งเล่มจำนวน 6 เล่ม ที่ ร.ร.คลองท่อมฯ ภายในวันที่ 28 ก.ย.59 หากส่งเล่มช้ากว่ากำหนดจะมีผลต่อคะแนนการแข่งขัน
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 โครงงานทุกประเภทให้ส่งเล่มจำนวน 6 เล่ม ที่ ร.ร.คลองท่อมฯ ภายในวันที่ 28 ก.ย.59 หากส่งเล่มช้ากว่ากำหนดจะมีผลต่อคะแนนการแข่งขัน
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 โครงงานทุกประเภทให้ส่งเล่มจำนวน 6 เล่ม ที่ ร.ร.คลองท่อมฯ ภายในวันที่ 28 ก.ย.59 หากส่งเล่มช้ากว่ากำหนดจะมีผลต่อคะแนนการแข่งขัน
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 โครงงานทุกประเภทให้ส่งเล่มจำนวน 6 เล่ม ที่ ร.ร.คลองท่อมฯ ภายในวันที่ 28 ก.ย.59 หากส่งเล่มช้ากว่ากำหนดจะมีผลต่อคะแนนการแข่งขัน
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 (ห้องคอมพิวเตอร์) 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 (ห้องคอมพิวเตอร์) 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ห้อง สุริยเทพ 5 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ห้อง สุริยเทพ 6 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]