หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 305 (เก็บตัวห้อง C 306) 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 305 (เก็บตัวห้อง C 306) 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 205 (เก็บตัวห้อง C 206) 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 205 (เก็บตัวห้อง C 206) 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 203 (เก็บตัวห้อง C 204) 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 203 (เก็บตัวห้อง C 204) 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 12.00 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 108 (เก็บตัวห้อง C 107) 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 108 (เก็บตัวห้อง C 107) 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 208 (เก็บตัวห้อง C 207) 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง C 208 (เก็บตัวห้อง C 207) 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ห้อง B 303 (เก็บตัวห้อง C 303 - C 304) 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]