หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 135 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 1 ชั่วโมง
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 136 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 1 ชั่วโมง
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 135
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 135
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 135
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 135
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 133 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 1 ชั่วโมง
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 133 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 1 ชั่วโมง
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 133
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 133
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 133
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 133
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 121 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 1 ชั่วโมง
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 121
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 135
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 135
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 121 รายงานตัวก่อนแข่งขัน 1 ชั่วโมง
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 6 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 เก็บตัวห้อง 121
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 6 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 121
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 5 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 เก็บตัวห้อง 121


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]