หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 133 100 81.3% 12 9.76% 6 4.88% 5 4.07% 123
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 107 69 70.41% 22 22.45% 5 5.1% 2 2.04% 98
3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 97 50 57.47% 17 19.54% 17 19.54% 3 3.45% 87
4 โรงเรียนเมืองกระบี่ 109 47 54.02% 26 29.89% 11 12.64% 3 3.45% 87
5 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 87 45 56.25% 13 16.25% 16 20% 6 7.5% 80
6 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 80 44 57.89% 16 21.05% 11 14.47% 5 6.58% 76
7 โรงเรียนพนมเบญจา 81 37 49.33% 24 32% 7 9.33% 7 9.33% 75
8 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 82 27 38.03% 19 26.76% 16 22.54% 9 12.68% 71
9 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 57 22 41.51% 12 22.64% 11 20.75% 8 15.09% 53
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 44 19 46.34% 13 31.71% 4 9.76% 5 12.2% 41
11 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 59 18 34.62% 15 28.85% 12 23.08% 7 13.46% 52
12 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 70 17 28.33% 19 31.67% 14 23.33% 10 16.67% 60
13 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 56 14 25.93% 23 42.59% 7 12.96% 10 18.52% 54
14 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 44 13 33.33% 15 38.46% 4 10.26% 7 17.95% 39
15 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 33 10 35.71% 10 35.71% 5 17.86% 3 10.71% 28
16 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 40 10 26.32% 9 23.68% 14 36.84% 5 13.16% 38
17 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 33 8 27.59% 10 34.48% 7 24.14% 4 13.79% 29
18 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 32 8 28.57% 7 25% 10 35.71% 3 10.71% 28
19 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 37 7 18.92% 12 32.43% 10 27.03% 8 21.62% 37
20 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 32 7 22.58% 8 25.81% 7 22.58% 9 29.03% 31
21 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 34 5 15.15% 15 45.45% 4 12.12% 9 27.27% 33
22 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 36 5 15.63% 11 34.38% 8 25% 8 25% 32
23 โรงเรียนวุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 17 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 14
24 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 34 3 9.68% 6 19.35% 11 35.48% 11 35.48% 31
25 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 26 3 13.64% 3 13.64% 10 45.45% 6 27.27% 22
26 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 22 3 18.75% 2 12.5% 7 43.75% 4 25% 16
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
28 โรงเรียนสันติวิทยา 31 1 3.85% 10 38.46% 10 38.46% 5 19.23% 26
29 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 12 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]