หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 107 296 162
2 003 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 80 182 115
3 004 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 59 128 75
4 005 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 70 152 103
5 006 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 32 56 40
6 011 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 82 170 109
7 012 โรงเรียนพนมเบญจา 81 202 121
8 017 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 40 84 57
9 018 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 44 90 52
10 022 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 33 92 54
11 023 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 57 132 96
12 028 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 133 367 191
13 027 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 87 217 135
14 002 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 33 74 48
15 015 โรงเรียนเมืองกระบี่ 109 254 164
16 024 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 97 237 141
17 007 โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์ 0 0 0
18 008 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 34 59 45
19 009 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 22 36 31
20 010 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 26 45 33
21 013 โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา 0 0 0
22 014 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 12 19 16
23 019 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 34 62 45
24 020 โรงเรียนวุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 17 30 23
25 021 โรงเรียนสันติวิทยา 31 51 42
26 026 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 32 58 46
27 029 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 37 68 51
28 031 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 36 63 51
29 030 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 56 121 87
30 025 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 7 21 11
31 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 44 108 69
รวม 1532 3474 2213
5687

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]