สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 100 12 6 5 118
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 69 22 5 2 96
3 เหนือคลองประชาบำรุง 50 17 17 3 84
4 เมืองกระบี่ 46 26 11 3 83
5 อ่าวลึกประชาสรรค์ 45 13 16 6 74
6 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 44 16 11 5 71
7 พนมเบญจา 37 24 7 7 68
8 ปลายพระยาวิทยาคม 26 19 16 9 61
9 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 19 13 4 5 36
10 หนองทะเลวิทยา 19 12 11 8 42
11 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 18 15 12 7 45
12 คลองยางประชานุสรณ์ 15 19 14 10 48
13 เอกภาพศาสนวิชญ์ 14 23 7 10 44
14 ลำทับประชานุเคราะห์ 12 15 4 7 31
15 เขาดินประชานุกูล 10 10 5 3 25
16 ลันตาราชประชาอุทิศ 10 9 14 5 33
17 อุทยานศึกษากระบี่ 7 12 10 8 29
18 สินปุนคุณวิชญ์ 7 10 7 4 24
19 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 7 8 7 9 22
20 คลองหินพิทยาคม 6 7 10 3 23
21 วิทยาการอิสลาม 5 15 4 9 24
22 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 5 11 8 8 24
23 วุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 4 2 4 4 10
24 ทองคำวิทยานุสรณ์ 3 6 11 11 20
25 ประทีปธรรมมูลนิธิ 3 3 10 6 16
26 ประกอบธรรมอิสลาม 3 2 7 4 12
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 2 2 1 0 5
28 สันติวิทยา 1 10 10 5 21
29 มุสลิมวังทองวิทยา 1 5 4 2 10
รวม 588 358 253 168 1,367