สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 62 21 14 97 100 12 6 5 118
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 28 18 21 67 69 22 5 2 96
3 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 14 9 10 33 44 16 11 5 71
4 เหนือคลองประชาบำรุง 13 19 8 40 50 17 17 3 84
5 อ่าวลึกประชาสรรค์ 11 14 10 35 45 13 16 6 74
6 เมืองกระบี่ 11 13 16 40 46 26 11 3 83
7 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 8 5 4 17 19 13 4 5 36
8 พนมเบญจา 7 10 10 27 37 24 7 7 68
9 ปลายพระยาวิทยาคม 6 7 6 19 26 19 16 9 61
10 เขาดินประชานุกูล 4 3 1 8 10 10 5 3 25
11 ลำทับประชานุเคราะห์ 4 2 3 9 12 15 4 7 31
12 สินปุนคุณวิชญ์ 3 2 0 5 7 10 7 4 24
13 หนองทะเลวิทยา 2 5 6 13 19 12 11 8 42
14 คลองยางประชานุสรณ์ 2 4 5 11 15 19 14 10 48
15 ลันตาราชประชาอุทิศ 2 2 2 6 10 9 14 5 33
16 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 1 4 5 10 18 15 12 7 45
17 อุทยานศึกษากระบี่ 1 2 2 5 7 12 10 8 29
18 เอกภาพศาสนวิชญ์ 1 1 1 3 14 23 7 10 44
19 วิทยาการอิสลาม 1 0 2 3 5 15 4 9 24
20 คลองหินพิทยาคม 0 3 1 4 6 7 10 3 23
21 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 0 1 2 3 2 2 1 0 5
22 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 0 0 1 1 5 11 8 8 24
23 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 1 1 3 3 10 6 16
24 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 7 8 7 9 22
25 วุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 4 2 4 4 10
26 ทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 3 6 11 11 20
27 ประกอบธรรมอิสลาม 0 0 0 0 3 2 7 4 12
28 สันติวิทยา 0 0 0 0 1 10 10 5 21
29 มุสลิมวังทองวิทยา 0 0 0 0 1 5 4 2 10
รวม 181 145 131 457 588 358 253 168 1,199