หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ผอ.ประดับ แก้วนาม 8.430039, 99.963467 081-2738605
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.ไพรัช วงค์นาถกุล 8.368957, 100.044920 081-2715999
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช ผอ. ภักดี เหมทานนท์ 8.438600, 99.923714 086-6893888
4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง 8.480283, 99.925301 084-0854487

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]