หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารโดมจอมล้าน ชั้น 1 ห้อง อาคารโดมจอมล้าน 22 พ.ย. 2559 09.30
-
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 09.00
-
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 1 22 พ.ย. 2559 13.00
-
4 731 ทักษะแฮนด์บอลชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 22 พ.ย. 2559 09.30
-
5 981 ทักษะแฮนด์บอลหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 22 พ.ย. 2559 9.30
-
6 806 ทักษะแฮนด์บอลชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 22 พ.ย. 2559 09.30
-
7 982 ทักษะแฮนด์บอลหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 22 พ.ย. 2559 09.30
-
8 741 ทักษะวอลเลย์บอลชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
9 983 ทักษะวอลเลย์บอลหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
10 984 ทักษะวอลเลย์บอลหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
11 809 ทักษะวอลเลย์บอลชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
12 985 ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
13 746 ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
14 812 ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู)ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
15 986 ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตซอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
16 752 ทักษะเดาะบอลชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
17 987 ทักษะเดาะบอลหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
18 753 ทักษะเดาะบอลชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
19 988 ทักษะเดาะบอลหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2559 09.30
-
20 761 ไหว้ครูมวยไทยชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 22 พ.ย. 2559 13.00
-
21 989 ไหว้ครูมวยไทยหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 22 พ.ย. 2559 13.00
-
22 762 ไหว้ครูมวยไทยชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 22 พ.ย. 2559 13.00
-
23 990 ไหว้ครูมวยไทยหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 22 พ.ย. 2559 13.00
-
24 767 ทักษะบาสเกตบอลชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 23 พ.ย. 2559 09.00
-
25 991 ทักษะบาสเกตบอลหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2559 09.00
-
26 992 ทักษะบาสเกตบอลหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาคารเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2559 09.00
-
27 768 ทักษะบาสเกตบอลชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 23 พ.ย. 2559 09.00
-
28 774 ทักษะตะกร้อชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 23 พ.ย. 2559 09.00
-
29 993 ทักษะตะกร้อหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 23 พ.ย. 2559 09.00
-
30 775 ทักษะตะกร้อชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 23 พ.ย. 2559 09.00
-
31 994 ทักษะตะกร้อหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 23 พ.ย. 2559 09.00
-
32 995 ตะกร้อลอดห่วงหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 23 พ.ย. 2559 09.00
-
33 778 ตะกร้อลอดห่วงชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 23 พ.ย. 2559 09.00
-
34 779 ตะกร้อลอดห่วงชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 23 พ.ย. 2559 09.00
-
35 996 ตะกร้อลอดห่วงหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 23 พ.ย. 2559 09.00
-
36 787 ทักษะเปตองชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 23 พ.ย. 2559 09.00
-
37 997 ทักษะเปตองหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 23 พ.ย. 2559 09.00
-
38 998 ทักษะเปตองหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 23 พ.ย. 2559 09.00
-
39 788 ทักษะเปตองชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 23 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]