หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 22 พ.ย. 2559 10.00-12.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 22 พ.ย. 2559 10.00-12.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 22 พ.ย. 2559 14.00-16.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 22 พ.ย. 2559 14.00-16.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 24 พ.ย. 2559 10.00-12.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 24 พ.ย. 2559 10.00-12.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 23 พ.ย. 2559 13.00-14.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 23 พ.ย. 2559 13.00-14.00 การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 23 พ.ย. 2559 14.00-16.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 23 พ.ย. 2559 14.00-16.00
-
11 713 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง (นักเรียนพิการเรียนร่วม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 23 พ.ย. 2559 10.00-12.00
-
12 706 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 23 พ.ย. 2559 08.30-10.00 การแข่งขันประเภท ข การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
13 707 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 23 พ.ย. 2559 08.30-10.00 การแข่งขันประเภท ข การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
14 708 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 22 พ.ย. 2559 13.00-14.00 การแข่งขันประเภท ข การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
15 709 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 22 พ.ย. 2559 13.00-14.00 การแข่งขันประเภท ข การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
16 710 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภท ข ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 24 พ.ย. 2559 08.30-10.00 การแข่งขันประเภท ข การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
17 734 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประเภท ข ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ เวทีลานเข้าแถว 24 พ.ย. 2559 08.30-10.00 การแข่งขันประเภท ข การแต่งกายให้นุ่งโจงกระเบน
18 756 การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 23 พ.ย. 2559 09.00
-
19 759 การแข่งขันเพลงบอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 23 พ.ย. 2559 09.00
-
20 740 การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 22 พ.ย. 2559 09.00
-
21 743 การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 22 พ.ย. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]