หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 269 175 67.83% 38 14.73% 27 10.47% 18 6.98% 258
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 262 166 65.61% 49 19.37% 25 9.88% 13 5.14% 253
3 โรงเรียนทุ่งสง 244 127 53.59% 35 14.77% 29 12.24% 46 19.41% 237
4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 227 122 56.48% 35 16.2% 33 15.28% 26 12.04% 216
5 โรงเรียนโยธินบำรุง 269 110 41.98% 61 23.28% 36 13.74% 55 20.99% 262
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 283 110 41.04% 50 18.66% 44 16.42% 64 23.88% 268
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 188 106 57.61% 36 19.57% 27 14.67% 15 8.15% 184
8 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 208 102 52.31% 29 14.87% 21 10.77% 43 22.05% 195
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 225 93 43.46% 37 17.29% 34 15.89% 50 23.36% 214
10 โรงเรียนปากพนัง 217 91 42.33% 56 26.05% 26 12.09% 42 19.53% 215
11 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 229 91 42.13% 47 21.76% 31 14.35% 47 21.76% 216
12 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 211 82 43.16% 36 18.95% 30 15.79% 42 22.11% 190
13 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 182 75 43.86% 25 14.62% 41 23.98% 30 17.54% 171
14 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 178 67 38.07% 34 19.32% 25 14.2% 50 28.41% 176
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 113 67 60.91% 15 13.64% 16 14.55% 12 10.91% 110
16 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 164 60 38.71% 22 14.19% 28 18.06% 45 29.03% 155
17 โรงเรียนบางขันวิทยา 189 59 34.71% 40 23.53% 28 16.47% 43 25.29% 170
18 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 182 56 33.73% 27 16.27% 26 15.66% 57 34.34% 166
19 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 165 54 33.13% 34 20.86% 32 19.63% 43 26.38% 163
20 โรงเรียนชะอวด 162 51 33.55% 29 19.08% 13 8.55% 59 38.82% 152
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 178 49 29.88% 35 21.34% 26 15.85% 54 32.93% 164
22 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 150 46 31.94% 26 18.06% 27 18.75% 45 31.25% 144
23 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 125 44 35.77% 17 13.82% 15 12.2% 47 38.21% 123
24 โรงเรียนเชียรใหญ่ 151 43 30.07% 31 21.68% 20 13.99% 49 34.27% 143
25 โรงเรียนสตรีปากพนัง 121 38 34.23% 17 15.32% 18 16.22% 38 34.23% 111
26 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 127 36 30.25% 22 18.49% 24 20.17% 37 31.09% 119
27 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 120 34 29.31% 20 17.24% 20 17.24% 42 36.21% 116
28 โรงเรียนขนอมพิทยา 108 32 30.77% 19 18.27% 20 19.23% 33 31.73% 104
29 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 114 30 26.32% 24 21.05% 13 11.4% 47 41.23% 114
30 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 113 27 24.32% 24 21.62% 19 17.12% 41 36.94% 111
31 โรงเรียนประทีปศาสน์ 133 27 21.09% 23 17.97% 27 21.09% 51 39.84% 128
32 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 85 27 33.33% 23 28.4% 11 13.58% 20 24.69% 81
33 โรงเรียนนบพิตำวิทยา 119 25 21.19% 30 25.42% 28 23.73% 35 29.66% 118
34 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 140 23 19.01% 22 18.18% 22 18.18% 54 44.63% 121
35 โรงเรียนนาบอน 106 23 23.23% 18 18.18% 13 13.13% 45 45.45% 99
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 67 23 35.94% 18 28.13% 5 7.81% 18 28.13% 64
37 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 101 23 24.47% 16 17.02% 18 19.15% 37 39.36% 94
38 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 62 23 37.7% 14 22.95% 7 11.48% 17 27.87% 61
39 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล 92 21 24.71% 11 12.94% 10 11.76% 43 50.59% 85
40 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 94 21 25.93% 7 8.64% 8 9.88% 45 55.56% 81
41 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 97 20 20.83% 17 17.71% 13 13.54% 46 47.92% 96
42 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 93 19 21.84% 18 20.69% 19 21.84% 31 35.63% 87
43 โรงเรียนปากพูน 102 19 21.35% 12 13.48% 16 17.98% 42 47.19% 89
44 โรงเรียนเสาธงวิทยา 90 19 22.09% 11 12.79% 15 17.44% 41 47.67% 86
45 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 43 19 47.5% 6 15% 5 12.5% 10 25% 40
46 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 111 16 14.95% 20 18.69% 15 14.02% 56 52.34% 107
47 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 84 16 20.78% 13 16.88% 12 15.58% 36 46.75% 77
48 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 48 16 36.36% 13 29.55% 11 25% 4 9.09% 44
49 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 104 16 18.18% 12 13.64% 16 18.18% 44 50% 88
50 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 91 15 17.65% 13 15.29% 21 24.71% 36 42.35% 85
51 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 84 14 18.18% 13 16.88% 12 15.58% 38 49.35% 77
52 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 32 14 45.16% 5 16.13% 6 19.35% 6 19.35% 31
53 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 83 13 16.88% 9 11.69% 13 16.88% 42 54.55% 77
54 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ 64 13 21.31% 9 14.75% 8 13.11% 31 50.82% 61
55 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา 57 12 21.43% 8 14.29% 7 12.5% 29 51.79% 56
56 โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง 85 11 15.07% 10 13.7% 11 15.07% 41 56.16% 73
57 โรงเรียนทรายขาววิทยา 59 11 18.64% 8 13.56% 13 22.03% 27 45.76% 59
58 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 70 10 14.49% 13 18.84% 20 28.99% 26 37.68% 69
59 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ 60 9 16.36% 10 18.18% 8 14.55% 28 50.91% 55
60 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 65 9 15.79% 7 12.28% 13 22.81% 28 49.12% 57
61 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 66 8 13.33% 14 23.33% 6 10% 32 53.33% 60
62 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 63 8 12.7% 13 20.63% 6 9.52% 36 57.14% 63
63 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 54 8 15.38% 8 15.38% 13 25% 23 44.23% 52
64 โรงเรียนตระพังพิทยาคม 29 8 27.59% 4 13.79% 3 10.34% 14 48.28% 29
65 โรงเรียนชะอวดวิทยา 26 8 33.33% 3 12.5% 4 16.67% 9 37.5% 24
66 โรงเรียนเขาพังไกร 69 7 10.45% 10 14.93% 10 14.93% 40 59.7% 67
67 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 53 7 14.58% 10 20.83% 5 10.42% 26 54.17% 48
68 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 65 7 12.5% 7 12.5% 11 19.64% 31 55.36% 56
69 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 38 7 20% 7 20% 4 11.43% 17 48.57% 35
70 โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 46 6 14.29% 8 19.05% 8 19.05% 20 47.62% 42
71 โรงเรียนดรุณศึกษา 21 6 30% 7 35% 3 15% 4 20% 20
72 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 37 6 19.35% 4 12.9% 8 25.81% 13 41.94% 31
73 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 33 5 17.86% 7 25% 3 10.71% 13 46.43% 28
74 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช 33 5 15.15% 1 3.03% 3 9.09% 24 72.73% 33
75 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 63 4 7.27% 14 25.45% 12 21.82% 25 45.45% 55
76 โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 56 4 7.84% 4 7.84% 7 13.73% 36 70.59% 51
77 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ 24 3 12.5% 6 25% 7 29.17% 8 33.33% 24
78 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา 38 3 10.34% 5 17.24% 3 10.34% 18 62.07% 29
79 โรงเรียนจรัสพิชากร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนเจริญวิทย์ 12 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 11
81 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม 31 1 3.45% 3 10.34% 6 20.69% 19 65.52% 29
82 โรงเรียนบำรุงวิทยา 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
83 โรงเรียนจุฑาวิทย์ 12 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 8 72.73% 11
84 โรงเรียนเจริญมิตร 14 1 7.14% 0 0% 6 42.86% 7 50% 14
85 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 15 0 0% 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 11
86 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]