หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 26
2 คณิตศาสตร์ 23
3 วิทยาศาสตร์ 26
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 39
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 70
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 21
9 ภาษาต่างประเทศ 66
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 78
11 คอมพิวเตอร์ 16
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 58
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย 7
15 เรียนร่วม - ศิลปะ 15
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]