การตรวจสอบข้อมูลและการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน
  การตรวจสอบข้อมูลและการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน
 
          ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  ครูผู้ควบคุมทีม
และรายการแข่งขัน ซึ่งจะสามารถ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  ได้ตั้งแต่
วันที่ 7-15 พ.ย. 59  ดูจากเมนูที่ 6 ด้านซ้ายของเว็บไซต์แข่งขัน  

         แนวปฎิบัติการตรวจสอบข้อมูลและการรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน 
วันเสาร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:15 น.