ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประทีปศาสน์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนปากพูน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนโยธินบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 6  
11 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 38 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน