ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางขันวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนทุ่งสง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนนาบอน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66.67 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน