ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
นักเรียนดีเด่น ม.4-ม.6

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 9  
14 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน