ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อาเซียนศึกษา ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนตระพังพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 46 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเขาพังไกร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 36 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 36 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน