ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ทักษะฟุตซอล(ยิงประตู) ชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตระพังพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนชะอวดวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนเชียรใหญ่ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน