ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ม.3 ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่ม : สพม.12 นครศรีฯ_กลุ่มที่ 3
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 96.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 93.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 69.65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 55.96 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 48.14 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 46.71 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเขาพังไกร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44.41 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนปากพนัง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 41.96 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 39.98 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 39.85 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชะอวด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 36.65 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 35.97 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 35.04 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 34.23 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 32.28 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน