หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ณ โรงเรียนนราธิวาส และ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง e – library 1 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดชั้น 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง e – library 2 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมใหญ่ฝั่งเวที 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอประชุมฝั่งประตูเข้า 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย 5 ต.ค. 2559
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย หอสมุดชั้น 4 ชั้น 4 ห้อง ห้องมิตรประชา 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนนราสิกขาลัย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริธรรม 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]