หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ณ โรงเรียนนราธิวาส และ โรงเรียนนราสิกขาลัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๒.๒๐ - ๑๓.๐๐
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๒.๒๐ - ๑๓.๐๐
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 5 ต.ค. 2559 ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]