หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนราธิวาส 80 62 91.18% 6 8.82% 0 0% 0 0% 68
2 โรงเรียนนราสิกขาลัย 90 59 76.62% 10 12.99% 5 6.49% 3 3.9% 77
3 โรงเรียนสุไหงโกลก 71 47 75.81% 10 16.13% 2 3.23% 3 4.84% 62
4 โรงเรียนตากใบ 62 40 66.67% 10 16.67% 5 8.33% 5 8.33% 60
5 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 49 31 68.89% 7 15.56% 3 6.67% 4 8.89% 45
6 โรงเรียนตันหยงมัส 48 29 70.73% 5 12.2% 3 7.32% 4 9.76% 41
7 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 56 26 59.09% 11 25% 2 4.55% 5 11.36% 44
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 48 22 50% 9 20.45% 6 13.64% 7 15.91% 44
9 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 43 15 40.54% 15 40.54% 2 5.41% 5 13.51% 37
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 36 15 46.88% 5 15.63% 5 15.63% 7 21.88% 32
11 โรงเรียนร่มเกล้า 45 14 37.84% 10 27.03% 8 21.62% 5 13.51% 37
12 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 42 14 43.75% 9 28.13% 3 9.38% 6 18.75% 32
13 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 37 11 33.33% 8 24.24% 8 24.24% 6 18.18% 33
14 โรงเรียนธัญธารวิทยา 30 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 4 14.81% 27
15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 26 8 36.36% 8 36.36% 5 22.73% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนศรีวารินทร์ 24 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 18
17 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 21 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 7 43.75% 16
18 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 12 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
19 โรงเรียนบาเจาะ 17 0 0% 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 12
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]