หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนตันหยงมัส 48 96 67
2 003 โรงเรียนตากใบ 62 134 97
3 004 โรงเรียนธัญธารวิทยา 30 72 45
4 005 โรงเรียนนราธิวาส 80 190 111
5 006 โรงเรียนนราสิกขาลัย 90 219 118
6 007 โรงเรียนบาเจาะ 17 31 21
7 008 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 21 46 31
8 009 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 43 95 62
9 012 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 42 71 51
10 010 โรงเรียนร่มเกล้า 45 85 51
11 015 โรงเรียนศรีวารินทร์ 24 50 39
12 017 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 49 88 68
13 018 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 56 122 80
14 019 โรงเรียนสุไหงโกลก 71 180 91
15 001 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 36 75 55
16 013 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 12 23 20
17 014 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 37 81 47
18 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 48 114 78
19 016 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 26 57 40
รวม 837 1829 1172
3001

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]