หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2559 10.00-13.00 น. รายงานตัว 8.00 - 8.30 น. ตรวจอุปกรณ์ 08.30-09.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 4 พ.ย. 2559 10.00-13.00 น. รายงานตัว 08.00-08.30 น. ตรวจอุปกรณ์ 08.30-09.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" 5 พ.ย. 2559 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน ลำดับการแข่งขันโดยการจับฉลาก ทีมแรกกรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้จับฉลากให้ขึ้นแข่งขัน เมื่อนำเสนอเสร็จผู้แข่งขันจะเป็นผู้จับฉลากลำต่อไปเรื่อยๆ จบครบจำนวนทีม
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคคารเรียน 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องการจัดการ 5 พ.ย. 2559 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" อาคคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องการจัดการ 5 พ.ย. 2559 08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้อง To Be No.1 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้อง To Be No.1 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ห้อง ห้องสมุด 4 พ.ย. 2559 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]