หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 624,625,626 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00 เดี่ยว
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 624,625,626 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00 เดี่ยว
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง ห้องชงโค 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00 ทีม 3 คน
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง ห้องชงโค 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00 ทีม 3 คน
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
-
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
-
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร To Be ห้อง ห้องไร้พรหมแดน 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00 ทีม 2 คน
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร To Be ห้อง ห้องไร้พรหมแดน 4 พ.ย. 2559 08.00-16.00 ทีม 2 คน
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 623 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00 เดี่ยว
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 623 4 พ.ย. 2559 08.00-12.00 เดี่ยว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]