หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
9.00-10.00 แต่งกายใส่ผ้าแดง
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
10.00-11.00 แต่งกายใส่ผ้าแดง
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
14.00-15.00 แต่งกายใส่ผ้าแดง
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
15.00-16.00 แต่งกายใส่ผ้าแดง
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
11.00-12.00 แต่งกายใส่ผ้าแดง
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
13.00-14.00 แต่งกายใส่ผ้าแดง
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
09.00-10.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
10.00-11.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
11.00-12.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องประชุม โรงเรียนเมืองถลาง
-
13.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]