หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 97 62 72.09% 13 15.12% 8 9.3% 3 3.49% 86
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 93 53 63.1% 15 17.86% 11 13.1% 5 5.95% 84
3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 82 52 70.27% 14 18.92% 4 5.41% 4 5.41% 74
4 โรงเรียนกะทู้วิทยา 72 34 50.75% 17 25.37% 10 14.93% 6 8.96% 67
5 โรงเรียนเมืองถลาง 64 22 40.74% 13 24.07% 8 14.81% 11 20.37% 54
6 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 48 20 44.44% 8 17.78% 12 26.67% 5 11.11% 45
7 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 55 19 45.24% 13 30.95% 4 9.52% 6 14.29% 42
8 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 48 17 45.95% 5 13.51% 6 16.22% 9 24.32% 37
9 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 41 14 37.84% 9 24.32% 10 27.03% 4 10.81% 37
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 37 12 35.29% 6 17.65% 7 20.59% 9 26.47% 34
11 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 58 10 18.18% 19 34.55% 14 25.45% 12 21.82% 55
12 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 18 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนวิชิตสงคราม 28 8 34.78% 8 34.78% 2 8.7% 5 21.74% 23
14 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 21 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
15 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 19 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
16 โรงเรียนดาราสมุทร 35 6 22.22% 13 48.15% 2 7.41% 6 22.22% 27
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
18 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
19 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]