หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 0 0 0
2 021 โรงเรียนวิชิตสงคราม 28 55 38
3 003 โรงเรียนกะทู้วิทยา 72 179 107
4 014 โรงเรียนนักเรียนเรียนร่วม 0 0 0
5 017 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 97 241 141
6 022 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 19 46 32
7 023 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 82 174 112
8 006 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 93 201 140
9 007 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 48 122 72
10 019 โรงเรียนเมืองถลาง 64 137 80
11 025 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต 7 7 7
12 005 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 41 86 65
13 008 โรงเรียนดาราสมุทร 35 66 49
14 009 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 55 116 74
15 026 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 2 2 2
16 015 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 21 52 24
17 016 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 48 104 51
18 018 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 58 115 84
19 001 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ 0 0 0
20 002 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต 5 14 6
21 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 0 0 0
22 011 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 18 27 22
23 013 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 0 0 0
24 012 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 0 0 0
25 024 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) 6 12 11
26 020 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 37 109 58
รวม 836 1865 1175
3040

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]