เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับจังหวัดภูเก็ต ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 5 กันยายน – 28 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 30 กันยายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับจังหวัด => 4 - 5 พฤศจิกายน 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
ระดับภาคใต้

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค                       9-16 พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ &am

วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.