หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 4 ห้อง 1 9 ก.ย. 2559 9.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟังและไมโครโฟนมาเอง
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 3 ห้อง 2 8 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 3 ห้อง 2 8 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 4 ห้อง 2 9 ก.ย. 2559 9.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟังและไมโครโฟนมาเอง
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 4 ห้อง 2 9 ก.ย. 2559 9.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟังและไมโครโฟนมาเอง
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 4 ห้อง 1 8 ก.ย. 2559 9.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟังและไมโครโฟนมาเอง
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 4 ห้อง 2 8 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 3 ห้อง 1 8 ก.ย. 2559 9.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟังและไมโครโฟนมาเอง
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 3 ห้อง 1 8 ก.ย. 2559 9.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟังและไมโครโฟนมาเอง
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 2 ห้อง 1 9 ก.ย. 2559 9.00-14.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 2 ห้อง 1 8 ก.ย. 2559 9.00-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 1 ห้อง 1 9 ก.ย. 2559 9.00-14.00
-
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 1 ห้อง 1 9 ก.ย. 2559 9.00-14.00
-
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง 1 ชั้น 3 ห้อง 2 9 ก.ย. 2559 9.00-14.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟังและไมโครโฟนมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]