หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง -อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น -3 และ 4 ห้อง -- 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น -3 และ 4 ห้อง -- 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง 312 - 314 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง 312 - 314 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 3 ชั้น -1 ห้อง -316 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 3 ชั้น -1 ห้อง -316 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 2 ชั้น ใต้อาคาร ห้อง เวทีกิจกรรมใต้อาคารเรียน 2 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ทีมที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์มาเอง รายงานตัว 08.00 น. - 08.30 น. จับฉลาก เวลา 08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 2 ชั้น ใต้อาคาร ห้อง เวทีกิจกรรมใต้อาคารเรียน 2 18 พ.ย. 2559 09.00-16.00 ทีมที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์มาเอง รายงานตัว 08.00 น. - 08.30 น. จับฉลาก เวลา 08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 3 ชั้น -2 ห้อง -325 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเรียน 3 ชั้น -2 ห้อง -326 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง โรงยิม ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง โรงยิม ชั้น 2 9 ก.ย. 2559 09.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสนามหน้าเสาธง ชั้น ใต้อาคาร และสนาม ห้อง ลานใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสนามหน้าเสาธง 17 พ.ย. 2559
18 พ.ย. 2559
08.00-16.00 รายงานตัว 07.30 น.เริ่มแข่งขัน 08.00 น. ใบงานและแปลนจัดทำในเวลาแข่งขัน สัมภาระของเครื่องบินกรรมการจัดทำให้ ทำจากฝาปิดท่อ PVC 2 ฝาประกบกัน น้ำหนัก 250 g ฝาปิดขนาด 1 นิ้ว น้ำหนัก 500 g ฝาปิดขนาด 1.5 นิ้ว น้ำหนัก 1000 g ฝาปิดขนาด 2 นิ้ว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]