หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดพัทลุง
ณ โรงเรียนพัทลุง , โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 1 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 1 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธรักษา 9 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธรักษา 9 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 17 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 2 17 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธรักษา 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธรักษา 18 พ.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30-13.00 น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 8 ก.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 8 ก.ย. 2559 13.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 17 พ.ย. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]