หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 113 95 86.36% 10 9.09% 3 2.73% 2 1.82% 110
2 โรงเรียนพัทลุง 98 74 81.32% 11 12.09% 3 3.3% 3 3.3% 91
3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 101 66 68.75% 15 15.63% 12 12.5% 3 3.13% 96
4 โรงเรียนตะโหมด 98 56 65.12% 17 19.77% 7 8.14% 6 6.98% 86
5 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 86 48 58.54% 18 21.95% 10 12.2% 6 7.32% 82
6 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 82 44 61.97% 14 19.72% 8 11.27% 5 7.04% 71
7 โรงเรียนเขาชัยสน 70 35 58.33% 14 23.33% 8 13.33% 3 5% 60
8 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 72 30 44.12% 16 23.53% 15 22.06% 7 10.29% 68
9 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 65 28 45.16% 21 33.87% 6 9.68% 7 11.29% 62
10 โรงเรียนควนขนุน 50 21 43.75% 16 33.33% 5 10.42% 6 12.5% 48
11 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 54 20 44.44% 15 33.33% 5 11.11% 5 11.11% 45
12 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 50 20 42.55% 9 19.15% 8 17.02% 10 21.28% 47
13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 48 18 40.91% 10 22.73% 11 25% 5 11.36% 44
14 โรงเรียนอุดมวิทยายน 43 17 43.59% 13 33.33% 5 12.82% 4 10.26% 39
15 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 35 17 58.62% 8 27.59% 1 3.45% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนกงหราพิชากร 45 12 31.58% 9 23.68% 7 18.42% 10 26.32% 38
17 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 29 11 42.31% 5 19.23% 4 15.38% 6 23.08% 26
18 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 24 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 32 11 42.31% 4 15.38% 6 23.08% 5 19.23% 26
20 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 27 10 40% 6 24% 8 32% 1 4% 25
21 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 15 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนพนางตุง 39 9 25% 13 36.11% 8 22.22% 6 16.67% 36
23 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 29 9 32.14% 7 25% 9 32.14% 3 10.71% 28
24 โรงเรียนปัญญาวุธ 34 9 27.27% 7 21.21% 7 21.21% 10 30.3% 33
25 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 23 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 33 7 24.14% 8 27.59% 7 24.14% 7 24.14% 29
27 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 16 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
28 โรงเรียนประชาบำรุง 25 5 23.81% 4 19.05% 6 28.57% 6 28.57% 21
29 โรงเรียนตะแพนพิทยา 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 28 3 13.04% 5 21.74% 11 47.83% 4 17.39% 23
31 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 18 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
34 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 14 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
35 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 11 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 6 54.55% 11
36 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 9 1 16.67% 0 0% 3 50% 2 33.33% 6
37 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
38 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 15 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
39 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 26 0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 6
40 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]